SCP-242 – Self “Cleaning” Pool (Bể bơi tự “rửa”)-MYS

SCP-242 - Self "Cleaning" Pool (Bể bơi tự "rửa") Xếp loại: Safe Thủ tục kiểm soát đặc biệt: SCP-242 được lưu giữ ở nhà tại ████████,...

SCP-241 – Good Home Cooking (Món Ngon Tại Nhà)-MYS

SCP-241 - Good Home Cooking (Món Ngon Tại Nhà) Xếp loại: Safe Thủ tục kiểm soát đặc biệt: SCP-241 phải được cất giữ tại Khu-19, áp dụng...

SCP-240 – Breath-Powered Flying Machine (Máy bay chạy bằng hơi thở)-MYS

SCP-240 - Breath-Powered Flying Machine (Máy bay chạy bằng hơi thở) Xếp loại: Safe Thủ tục kiểm soát đặc biệt: SCP-240 phải được cất giữ trong...

SCP-239 – The Witch Child-MYS

SCP-239 - The Witch Child Xếp loại: Keter Thủ tục kiểm soát đặc biệt: SCP-239 được giữ trong một phòng giam được trang bị 1 (một) chiếc...

SCP-238 – Building Complex (Đường hầm phức tạp)-MYS

SCP-238 - Building Complex (Đường hầm phức tạp) Xếp loại: Keter Thủ tục kiểm soát đặc biệt: Hiện nay SCP-238 được kiểm soát theo những phương thức...

SCP-237 – Modern-Day Pygmalion-MYS

SCP-237 - Modern-Day Pygmalion Xếp loại: Safe Thủ tục kiểm soát đặc biệt: SCP-237 phải được cất giữ trong tại trụ sở bình thường dành cho nhân...

SCP-236 – Mimic “Crabs”-MYS

SCP-236 - Mimic "Crabs" Xếp loại: Keter Thủ tục kiểm soát đặc biệt: Mọi vật liệu đưa khỏi khu vực kiểm soát sẽ được quét kiểm...

SCP-235 – Phonographic Records (Đĩa than)-MYS

SCP-235 - Phonographic Records (Đĩa than) Xếp loại: Safe Thủ tục kiểm soát đặc biệt: Hiện nay, bốn (4) cá thể SCP-235 đã được thu hồi. Tất...

SCP-234 – Extradimensional Fish-MYS

SCP-234 - Extradimensional Fish Xếp loại: Euclid Thủ tục kiểm soát đặc biệt: SCP-234 được nghiên cứu tại Khu vực Kiểm soát 06-234, bao quanh Vùng Đỏ...

SCP-233 – 23-Sided Polyhedron (Khối đa diện 23 mặt)-MYS

SCP-233 - 23-Sided Polyhedron (Khối đa diện 23 mặt) Xếp Loại: Keter Thủ tục kiểm soát đặc biệt: SCP-233 phải được đặt trong một thùng chứa hình...

Bài Mới Nhất

Loading...