LƯU Ý: Tất cả những thông tin dưới đây đều chỉ dùng để tham khảo. Không hoàn toàn nói lên tính cách hay số phận con người. Bởi lẽ nhân quả vô thường, con người tồn tại còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như nghiệp duyên, âm đức bản thân. Dẫn đến có nhiều sự thay đổi trong lối sống cũng như cuộc đời so với những đường nét mà tạo hóa ban tặng. Tướng mặt chỉ nói lên được một phần tính cách sinh thời chứ không thể đánh giá được toàn bộ 1 con người !

 

Tướng mặt của người phụ nữ mạnh mẽ
Tướng mặt của người phụ nữ mạnh mẽ

 

Tướng mặt của người phụ nữ thích thể hiện
Tướng mặt của người phụ nữ thích thể hiện

 

Tướng mặt của người phụ nữ tài hoa, nhạy bén
Tướng mặt của người phụ nữ tài hoa, nhạy bén

 

Tướng mặt của người phụ nữ độc ác
Tướng mặt của người phụ nữ độc ác

 

Tướng mạo của người phụ nữ chỉ quan tâm đến bản thân
Tướng mạo của người phụ nữ chỉ quan tâm đến bản thân

 

Tướng mặt của người phụ nữ dễ nổi nóng
Tướng mặt của người phụ nữ dễ nổi nóng

 

Tướng mặt của người phụ nữ vì mọi người
Tướng mặt của người phụ nữ vì mọi người

 

Tướng mặt của người phụ nữ coi trọng tiền bạc
Tướng mặt của người phụ nữ coi trọng tiền bạc

 

Tướng mặt của người phụ nữ thích ăn chơi
Tướng mặt của người phụ nữ thích ăn chơi

 

Tướng mặt người phụ nữ nhiều chiêu trò
Tướng mặt người phụ nữ nhiều chiêu trò

 

Tướng mặt người phụ nữ thích ăn ngon mặc đẹp tiêu xài hoang phí
Tướng mặt người phụ nữ thích ăn ngon mặc đẹp tiêu xài hoang phí

 

Tướng mặt của người phụ nữ " Không từ thủ đoạn"
Tướng mặt của người phụ nữ ” Không từ thủ đoạn”

 

Tướng mặt của người phụ nữ có lòng dạ hẹp hòi
Tướng mặt của người phụ nữ có lòng dạ hẹp hòi

 

Tướng mặt của người phụ nữ hay gặp xui xẻo
Tướng mặt của người phụ nữ hay gặp xui xẻo

 

Tướng mặt của người phụ nữ hay bất mãn với chồng
Tướng mặt của người phụ nữ hay bất mãn với chồng

 

Tướng mặt của người phụ nữ thích sinh sự
Tướng mặt của người phụ nữ thích sinh sự

 

   Tướng mặt của người phụ nữ cao ngạo
  Tướng mặt của người phụ nữ cao ngạo

 

Tướng mặt của người phụ nữ thích đóng kịch
Tướng mặt của người phụ nữ thích đóng kịch

 

Tướng mặt của người phụ nữ có vận may mắn
Tướng mặt của người phụ nữ có vận may mắn

 

Tướng mặt của người phụ nữ vô tình vô nghĩa 
Tướng mặt của người phụ nữ vô tình vô nghĩa 

 

Tướng mặt của người phụ nữ giỏi gián, nhiều tài 
Tướng mặt của người phụ nữ giỏi gián, nhiều tài 

 

Tướng mặt của người phụ nữ nhiệt tình như lửa 
Tướng mặt của người phụ nữ nhiệt tình như lửa 

 

Tướng mặt của người phụ nữ nhẫn nhịn phục tùng 
Tướng mặt của người phụ nữ nhẫn nhịn phục tùng 

 

Tướng mặt của người phụ nữ cứng rắn
Tướng mặt của người phụ nữ cứng rắn

 

Tướng mặt của người phụ nữ cô độc
Tướng mặt của người phụ nữ cô độc

 

Tướng mặt của người phụ nữ "Ai gặp cũng yêu"
Tướng mặt của người phụ nữ “Ai gặp cũng yêu”

 

Loading...