Đừng đi ngang qua gương trong bóng tối.

Đừng để bất cứ cánh cửa nào dẫn đến phòng bạn mở khi bạn đang ngủ.

Lưu Ý: Một tiếng cọt kẹt có nghĩa là bạn đang tụt dần phía sau, một tiếng sột soạt có nghĩa là bạn gần sắp mất.

Khi đèn đã tắt, hy vọng là bạn sẽ không nhìn thấy bóng đen nào đứng ở góc phòng.

Hy vọng rằng bạn sẽ không nghe thấy tiếng nó thở, khi đôi mắt bạn đang bắt đầu nhắm lại và bạn cảm thấy mình như đang trôi đi… Và nếu bạn nghe thấy một tiếng nổ? Well, hy vọng rằng bạn không bao giờ nghe thấy âm thanh đó…

Á và quy tắc thứ 3: Một khi bạn đã biết cả ba nguyên tắc trên thì bạn đã là một người chơi rồi!!

Bạn hãy giành chiến thắng bằng cách nói với mọi người về cách chơi trò này. Và người kể cho bạn nghe về trò chơi này, người đó sẽ là tôi. Tôi được tự do rồi!!

Loading...