Hồ sơ số 23: Bí mật dưới Đại Tây Dương-MYS

Case File #23: Secret Under the Atlantic Hồ sơ số 23: Bí mật dưới Đại Tây Dương ---------------------------------------- Hồ sơ: 036-492 Ngày: 03/05/1996 Địa điểm: Đại Tây Dương Chủ thể: Robert Ferrell Dưới đây là bản ghi...

Hồ sơ số 22: Đám bù nhìn nhà McFarrel-MYS

Case File #22 The McFarrel's Scarecrows Hồ sơ số 22: Đám bù nhìn nhà McFarrel ---------------------------------------- Hồ sơ: 036-010 Ngày: 23/06/1971 Địa điểm: Leland, Idaho Chủ thể: Billy McFarrel Entity: Scarecrows (Đám bù nhìn) Tài liệu dưới đây...

Hồ sơ số 21: Vụ án Kepler năm 2003-MYS

Case File #21 The Kepler Incident of 2003 Hồ sơ số 21: Vụ án Kepler năm 2003 Hồ sơ số 21 có vẻ như là phần tiếp...

Hồ sơ chữ T2: Câu chuyện thứ ba-MYS

Case File Letter T2: Third Time Travesties Hồ sơ chữ T2: Câu chuyện thứ ba ************************************ Hồ sơ: Chuyện này không cần phải xảy ra. Ngày: Cậu ta (ám chỉ...

Hồ sơ số 20: Đội săn ma Lyndhurst-MYS

Case File #20 Lyndhurst Ghost Hunters Hồ sơ: 017-102 Ngày: 14/09/2005 Địa điểm: Nhật Bản Đối tượng: Jamie Lyndhurst và bạn của anh ta Entity: Onryō, Kuchisake-onna, ... ---------------------------------------- Jamie Lyndhurst là người đứng đầu một...

Hồ sơ số 19: Cuộc phỏng vấn Cassondra Bailey-MYS

Case File #19 The Interview of Cassondra Bailey Hồ sơ số 19: Cuộc phỏng vấn Cassondra Bailey Hồ sơ: 026-592 Ngày: 2009/04/21 Địa điểm: Butler, Pennsylvania Đối tượng: Cassondra Bailey Người thẩm vấn (viết tắt...

Hồ sơ số 18: Dự án Architect-MYS

Case File #18 The Architect Project Hồ sơ số 18: Dự án Architect Điều đầu tiên tôi nhận thấy là phần thông tin thường thấy ở...

Hồ sơ số 17: Một kiểu Mannequin khác-MYS

Case File #17 A Different Breed of Mannequin Hồ sơ số 17: Một kiểu Mannequin khác Hồ sơ: 015-101 Ngày: 07/02/2009 Địa điểm: Pittsburgh, Pennsylvania Đối tượng: Robin Lutes Entity: The Mannequin (Người nộm) Cô Lutes giữ...

Hồ sơ số 16: Helvetinjärvi, Phần Lan-MYS

Case File #16 Helvetinjärvi, Finland Hồ sơ số 16: Helvetinjärvi, Phần Lan Hồ sơ: 016-662 Ngày: 07/07/2009 Địa điểm: Helvetinjärvi (tên một công viên quốc gia), Phần Lan Đối tượng: Daniel Reed Entity: Piru Các đoạn phim...

Hồ sơ số 15: Virus 2K-MYS

Case File #15 The 2K Virus Hồ sơ số 15: Virus 2K Hồ sơ: 014-277 Ngày: 19/1/2007 Địa điểm: Benton Ridge, Connecticut Đối tượng: Willy McFadden Entity: Virus 2K Dưới đây là bản ghi cuộc thẩm...

Bài Mới Nhất

Loading...